18 Anathoth en haar voorsteden, en Almon en haar voorsteden: vier steden.