19 Al de steden der kinderen van Aaron, de priesteren, waren dertien steden en haar voorsteden.