22 En Kibzaim en haar voorsteden, en Beth-horon en haar voorsteden: vier steden.