23 En van den stam van Dan, Elteke en haar voorsteden, Gibbethon en haar voorsteden;