24 Ajalon en haar voorsteden, Gath-Rimmon en haar voorsteden: vier steden.