30 En van den stam van Aser, Misal en haar voorsteden, Abdon en haar voorsteden;