31 En Helkath en haar voorsteden, en Rehob en haar voorsteden: vier steden.