35 Dimna en haar voorsteden, Nahalal en haar voorsteden: vier steden.