36 En van den stam van Ruben, Bezer en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden;