42 Deze steden waren elk met haar voorsteden rondom haar; alzo was het met al die steden.