1 Toen riep Jozua de Rubenieten, en de Gadieten, en den halven stam van Manasse,