6 Alzo zegende hen Jozua, en hij liet hen gaan; en zij gingen naar hun tenten.