11 Daarom bewaart uw zielen naarstiglijk, dat gij den HEERE, uw God, liefhebt.