21 Toen zeide het volk tot Jozua: Neen, maar wij zullen den HEERE dienen.