28 Toen zond Jozua het volk weg, een ieder naar zijn erfdeel.