16 Gebied den priesteren, die de ark der getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen.