17 Toen gebood Jozua den priesteren, zeggende: Klimt op uit de Jordaan.