2 Neemt gijlieden u twaalf mannen uit het volk, uit elken stam een man.