20 En Jozua richtte die twaalf stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden.