12 Daarna stond Jozua des morgens vroeg op, en de priesters droegen de ark des HEEREN.