23 Doch den koning van Ai grepen zij levend, en zij brachten hem tot Jozua.