30 Toen bouwde Jozua een altaar den HEERE, den God van Israel, op den berg Ebal;