14 Toen namen de mannen van hun reiskost; en zij vraagden het den mond des HEEREN niet.