10 Daleth. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen.