13 He. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.