14 He. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden, hun snarenspel den gansen dag.