17 Vau. En Gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten.