Klaagliederen 3:18

18 Vau. Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE.