2 Aleph. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en niet in het licht.