20 Zain. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.