25 Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.