27 Teth. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.