31 Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.