34 Lamed. Dat men al de gevangenen der aarde onder Zijn voeten verbrijzelt;