36 Lamed. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?