38 Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?