39 Mem. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.