41 Nun. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende: