47 Pe. De vreze en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking.