48 Pe. Met waterbeken loopt mijn oog neder, vanwege de breuk der dochter mijns volks.