Klaagliederen 3:6

6 Beth. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen, die over lang dood zijn.