60 Resch. Gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij.