61 Schin. HEERE! Gij hebt hun smaden gehoord, en al hun gedachten tegen mij;