64 Thau. HEERE! geef hun weder die vergelding, naar het werk hunner handen.