66 Thau. Vervolg ze met toorn, en verdelg ze van onder den hemel des HEEREN.