8 Gimel. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit Hij de oren voor mijn gebed.