10 Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege den geweldigen storm des hongers.