11 Zij hebben de vrouwen te Sion verkracht, en de jonge dochters in de steden van Juda.