14 De ouden houden op van de poort, de jongelingen van hun snarenspel.