15 De vreugde onzes harten houdt op, onze rei is in treurigheid veranderd.